سمپلینگ گسترده نی شیر در مدارس
تاریخ : سه شنبه , ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۹:۳۷
سمپلینگ گسترده نی شیر در مدارس
در مدارس پایه ابتدایی شهر تهران، طرح سراسری تشویق به مصرف شیر با استفاده از «نی شیر» در شش ماه دوم سال ۱۳۹۵ در حال اجرا می باشد. در این طرح، مدارس مختلف بررسی شده و به مدارسی که انتخاب شده اند طبق برنامه زمانی مراجعه و  برنامه فرهنگ سازی مصرف شیر را اجرا می کنیم. 
در این طرح، ابتدا فواید شیر توضیح داده شده و به کلیه دانش آموزان یک لیوان شیر داده می شود تا شیر را با «نی شیر» و با طعم دلخواه خود بنوشند. 
مزیت اصلی نی شیر این است که یک لیوان شیر را با کمترین میزان شکر شیرین و طعم دار می کند در حالی که از هیچ گونه مواد غیر طبیعی و نگهدارنده استفاده نشده است و تمام مواد به کار رفته در آن طبیعی می باشد.