اخبار

سمپلینگ گسترده نی شیر در مدارس
سمپلینگ گسترده نی شیر در مدارس
در مدارس پایه ابتدایی شهر تهران، طرح سراسری تشویق به مصرف شیر با استفاده از «نی شیر» در شش ماه دوم سال ۱۳۹۵ در حال اجرا می باشد. 
تعداد بازدید : ۶۷۶